Przegląd wyłącznika

PRZEGLĄD WYŁĄCZNIKÓW EntelliGuard, M-Pact, DS i APU

Jak często przeprowadzać przegląd wyłącznika mocy?

Dobrą praktyką jest coroczny przegląd wyłączników mocy. Przegląd powinien być wykonywany razem z przeglądem całej infrastruktury energetycznej obiektu. Ważne, żeby przegląd wykonywany był przez przeszkolonych i uprawnonych do tego inżynierów. Przegląd to nie tylko konieczna formlność, to zespół czynności, których wykonanie minimalizuje prawdopodobieństwo awarii i pozwala zawczasu wykryć problemy w działaniu wyłącznika. Wynikiem przeglądu wyłącznika mocy są czasem zalecenia co do dalszej eksploatacji aparatu lub prognoza żywotności aparatu, a w konsekwencji wymiana wyłącznika na nowe urządzenie. 

Wyłącznik mocy - stopień niezawodności

Wyłącznik mocy: cel przeprowadzenia przeglądu okresowego

Wyłącznik powietrzny jest urządzeniem składającym się z podzespołów mechanicznych i elektronicznych o różnym stopniu skomplikowania, a tym samym o różnej niezawodności.

O ile współczesne moduły elektryczne i elektroniczne są bardzo niezawodne i precyzyjne, o tyle każdy mechanizm ma swoją określoną żywotność (zużywanie się łożysk ślizgowych i tocznych, wycieranie mechanizmów, utrata właściwości mechanicznych, wysychanie środków smarujących itd.). Dzięki regularnym przeglądom okresowym jesteśmy w stanie przewidzieć ewentualne awarie oraz zaplanować efektywny ekonomicznie termin i sposób przeprowadzenia konserwacji aparatu. Regularność wykonywania przeglądów bardzo wpływa na niezawodność systemu zasilania, ale co najważniejsze na koszty niespodziewanej awarii – np. przestojów w produkcji, uszkodzonych urządzeń czy narzędzi, strat związanych z zatrzymaniem procesów technologicznych czy materiałami używanymi do produkcji. Im dłuższy okres bez przeglądu, tym bardziej kosztowny przegląd, który może skończyć się naprawą lub nawet remontem całego wyłącznika.

Każdy producent deklaruje określone częstotliwości przeglądów dla niezawodnej pracy swojego wyłącznika. Waha się on od roku (bardzo wymagające aplikacje i/lub bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne pracy) do kilku lat. We współczesnym świecie producenci prześcigają się długością okresu bezobsługowej pracy. Należy wiedzieć, że podyktowane jest to wyłącznie względami ekonomicznymi producenta. Z punktu widzenia producenta bardziej opłacalnym jest sprzedać nowy produkt po 5 - 8 latach, niż podtrzymywać pracę serwisu fabrycznego i produkcji części zamiennych w dynamicznym rozwoju przemysłu i wyścigu o coraz bardziej nowoczesny produkt.

Dlaczego warto wybrać serwis M-Pact, DS i APU firmy Global Energy?

  • Prace wykonywane przez profesjonalnych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze serwisowej aparatury nn.
  • Elastyczne podejście do potrzeb klienta:
    • serwis na miejscu w rozdzielni klienta
    • serwis w naszym warsztacie z możliwością wypożyczenia wyłącznika zastępczego
    • dogodne terminy realizacji (praca w nocy i weekendy)
  • Profesjonalne, specjalistyczne narzędzia i urządzenia wykorzystywane do realizacji przeglądów i napraw
  • Naprawy wykonywane w oparciu o oryginalne części zamienne M-Pact, DS i APU